Zespół

50 lecie Poradni

50 lecie Poradni

 

DYREKTOR PORADNI

AGNIESZKA WESOŁOWSKA
Psycholog
Nauczyciel dyplomowany

  •  psychoterapia indywidualna w ujęciu psychodynamicznym

Z-CA DYREKTORA PORADNI

KATARZYNA POLNIK
Pedagog terapeuta
Nauczyciel dyplomowany

  • terapia SI dzieci w zespole wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

OPIEKA PSYCHOLOGICZNA NAD PRZEDSZKOLAMI

51

Ul. Chrzanowskiego 7

R. Słobodzian

 

73

Ul. Sygietyńskiego 4a

J. Słobodzian

 

89

Ul. Kobielska 55a

A.   Kardaś

 

89 filia

Ul. Kobielska 15

M. Gąsecka

 

143

Ul. Kobielska 77/81

M. Szydlik

 

153

Ul. Chrzanowskiego 19

A.   Kardaś

 

162

Ul. Dąbrówki 3

M. Szydlik

 

166

Ul. Grochowska 309/317

K.Stawecka

 

178

Ul. Londyńska 10

A. Prostko

 

180

Ul. Niekłańska 40

M. Ciosek

 

211

Ul. Dąbrówki 20

S. Michalczewska

 

220

Ul. Walewska 7

A.   Słoniowska

M. Gąsecka 

 

235

Ul. Chroszczewska 3/5

S. Michalczewska

 

250

Ul. Kinowa 10a

M. Gąsecka

 

291

Ul. Siennicka 19B

M. Kibart

 

292

Ul. Walecznych 4/6

A. Słoniowska

 

296

Ul. Międzynarodowa 36

M. Kibart

 

295

Ul. Afrykańska 9

S. Michalczewska

 

411

Ul. St. Augusta 77

I. Olichwiruk

 

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE: R. Karwat

DZIECI NIEUCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLA:  R. Karwat
DZIECI  0 – 3: nie orzeczeniowe:  R. Karwat

OPIEKA PSYCHOLOGICZNA NAD PUBLICZNYMI SZKOŁAMI PODSTAWOWYMI


60


Ul. Zbaraska 3


0-VI


I.Zalech


VII-VIII


J.Bigoszewska


72


Ul. Paca 44


0


I-VI


VII-VIII


K. Stawecka


I.Zalech


T.Kiryluk


120


Ul. Międzyborska
70


0-VI    


A.Niedzielska


VII-VIII


J.Bigoszewska


143


Al. St.
Zjednoczonych 27


J.Kardaś


168


Ul. Zwycięzców
44


0-VI  


T.Mackiewicz


VII-VIII


K.Fibak


255


 Ul.
Kamionkowska 36/44       


M.Koper


373


Ul. Angorska 2


0-VI


T.Mackiewicz


VII-VIII


K.Fibak


397


Ul. Afrykańska
11


0-VI


J.Kardaś


VII-VIII


T.Kiryluk

SZKOŁY NIEPUBLICZNE – Szkoły Podstawowe SP

Prywatna SP Nr 98 Didasco M. Krakowian-Rząca ul. Terespolska 19 612 44 04

Niepubliczna SP

International Trilingual School  of Warsaw

Ecole Antoinede Saint-Exupery

M. Krakowian-Rząca Ul. Nobla 16

 

 

 

 

Ul. Aldony 23/25

616 14 99

 

 

 

 

533 321 084

Niepubliczna SP Trampoline M.Krakowian-Rząca Ul. Obrońców 25 730 170 175
Prywatna SP „Wonderful Years School” M.Krakowian-Rząca Ul. Alzacka 16a 616 31 04
Dwujęzyczna Społeczna SP Nr 5 STO Do kl. VI T. Mackiewicz

Ul. Paryska 25

617 60 89

VII-VII T.Kiryluk

SZKOŁY NIEPUBLICZNE – Szkoły ponadpodstawowe

 

Społeczna Gimnazjum Nr 3 STO

 

T. Kiryluk

 

Ul. Paryska 25

 

617 60 89

 

Gimnazjum Białobrzeskiej Didasco

 

T. Kiryluk

 

Ul. Grochowska 284

 

612 32 25

 

Prywatne Technikum Fryzjerskie

Prywatne Liceum Ogólnokształcące

 

K. Fibak

 

Ul. Kaleńska 3

 

619 32 25

OPIEKA PSYCHOLOGICZNA NAD PUBLICZNYMI GIMNAZJAMI

18 Ul. Angorska 2 K. Fibak

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

(ZS 77)

Ul. Zwycięzców 7/9 J. Bigoszewska
20

 

 

 

 

 

Ul. Afrykańska 11 T. Kiryluk
21

 

 

 

 

(ZS 70)

Ul. Siennicka 15 K. Fibak
25

 

 

 

 

(ZS 84)

Ul. Zwycięzców 44 K. Fibak

 

OPIEKA PSYCHOLOGICZNA NAD SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI

LO 4

Ul. Saska 59 J.Bigoszewska

LO 19

Ul. Zbaraska 1 K.Fibak
LO 35

 

 

 

 

(ZS 77)

Ul. Zwycięzców 7/9 J.Bigoszewska
LO 47 Ul. Międzyborska 64/70 J.Bigoszewska
LO 72 Ul. Grochowska 346/348 J.Bigoszewska
CKU Ul. Mińska 1/5 T.Kiryluk
LO 97

 

 

 

 

(ZS Nr 12)

Ul. Siennicka 15 K.Fibak
ZS Nr 21 Ul. Saska 78 T.Kiryluk
LO 96

 

 

 

 

(ZS Nr 37)

Al. St. Zjednoczonych 24 K.Fibak

Możliwość komentowania jest wyłączona.