Zespół

 

50 lecie Poradni

50 lecie Poradni

DYREKTOR PORADNI

AGNIESZKA WESOŁOWSKA
Psycholog
Nauczyciel dyplomowany

  •  psychoterapia indywidualna w ujęciu psychodynamicznym

Z-CA DYREKTORA PORADNI

KATARZYNA POLNIK
Pedagog terapeuta
Nauczyciel dyplomowany

  • terapia SI dzieci w zespole wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

OPIEKA PSYCHOLOGICZNA NAD PRZEDSZKOLAMI

51 Ul. Chrzanowskiego 7 R. Słobodzian
73 Ul. Sygietyńskiego 4a J. Słobodzian
89 Ul. Kobielska 55a M. Szydlik
89 filia Ul. Kobielska 15 M. Gąsecka
143 Ul. Kobielska 77/81 K. Prostko
153 Ul. Chrzanowskiego 19 R.Karwat
162 Ul. Dąbrówki 3 I. Olichwiruk
166 Ul. Grochowska 309/317 K.Stawecka
178 Ul. Londyńska 10 A. Prostko
180 Ul. Niekłańska 40 M. Ciosek
211 Ul. Dąbrówki 20 R. Karwat
220 Ul. Walewska 7 A. Słoniowska
235 Ul. Chroszczewska 3/5 M. Szydlik
250 Ul. Kinowa 10a M. Gąsecka
291 Ul. Siennicka 19B M. Kibart
292 Ul. Walecznych 4/6 A. Słoniowska
296 Ul. Międzynarodowa 36 M. Kibart
295 Ul. Afrykańska 9 S. Michalczewska
411 Ul. St. Augusta 77 I. Olichwiruk

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNE: R.Karwat

DZIECI NIEUCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLA:  J. Słobodzian
DZIECI  0 – 3: nie orzeczeniowe A.Słoniowska

 

OPIEKA PSYCHOLOGICZNA NAD PUBLICZNYMI SZKOŁAMI PODSTAWOWYMI


60


Ul. Zbaraska 3


0-VI


I.Zalech


VII-VIII


J.Bigoszewska


72


Ul. Paca 44


0


I-VI


VII-VIII


K. Stawecka


I.Zalech


T.Kiryluk


120


Ul. Międzyborska
70


0-VI    


A.Niedzielska


VII-VIII


J.Bigoszewska


143


Al. St.
Zjednoczonych 27


J.Kardaś


168


Ul. Zwycięzców
44


0-VI  


T.Mackiewicz


VII-VIII


K.Fibak


255


 Ul.
Kamionkowska 36/44       


M.Koper


373


Ul. Angorska 2


0-VI


T.Mackiewicz


VII-VIII


K.Fibak


397


Ul. Afrykańska
11


0-VI


J.Kardaś


VII-VIII


T.Kiryluk

SZKOŁY NIEPUBLICZNE – Szkoły Podstawowe SP

Prywatna SP Nr 98 Didasco  

 

ul. Terespolska 19

 

M. Koper-Masny

(do klasy VI)

T.Kiryluk

(Powyżej kl. VI)

Niepubliczna SP

International Trilingual School  of Warsaw

Ecole Antoinede Saint-Exupery

 

Ul. Nobla 16

 

Ul. Aldony 23/25

 

M. Koper-Masny

Niepubliczna SP Trampoline Ul. Obrońców 25 R. Karwat
Prywatna SP „Wonderful Years School” Ul. Alzacka 16a R. Karwat
 

Dwujęzyczna Społeczna SP Nr 5 STO

 

Ul. Paryska 25

T. Mackiewicz
SZKOŁY NIEPUBLICZNE – Szkoły ponadpodstawowe
 

Społeczna Gimnazjum Nr 3 STO

 

Ul. Paryska 25

 

T. Kiryluk

 

Gimnazjum Białobrzeskiej Didasco

 

Ul. Grochowska 284

 

T. Kiryluk

 

Prywatne Technikum Fryzjerskie

Prywatne Liceum Ogólnokształcące

 

Ul. Kaleńska 3

 

K. Fibak

OPIEKA PSYCHOLOGICZNA NAD PUBLICZNYMI GIMNAZJAMI

18 Ul. Angorska 2 K. Fibak

 

19

(ZS 77)

Ul. Zwycięzców 7/9 J. Bigoszewska
20

 

Ul. Afrykańska 11 T. Kiryluk
21

(ZS 70)

Ul. Siennicka 15 K. Fibak
25

(ZS 84)

Ul. Zwycięzców 44 K. Fibak
OPIEKA PSYCHOLOGICZNA NAD SZKOŁAMI PONADGIMNAZJALNYMI

LO 4

Ul. Saska 59 J.Bigoszewska

 

LO 19

 

Ul. Zbaraska 1 K.Fibak
LO 35

(ZS 77)

 

Ul. Zwycięzców 7/9 J.Bigoszewska
LO 47

 

Ul. Międzyborska 64/70 J.Bigoszewska
LO 72

 

Ul. Grochowska 346/348 J.Bigoszewska
CKU Ul. Mińska 1/5 T.Kiryluk

 

LO 97

(ZS Nr 12)

Ul. Siennicka 15 K.Fibak
ZS Nr 21 Ul. Saska 78 T.Kiryluk

 

LO 96

(ZS Nr 37)

 

Al. St. Zjednoczonych 24 K.Fibak

Możliwość komentowania jest wyłączona.