Zespół

 

 

50 lecie Poradni

50 lecie Poradni

DYREKTOR PORADNI

AGNIESZKA WESOŁOWSKA
Psycholog
Nauczyciel dyplomowany

 •  psychoterapia indywidualna w ujęciu psychodynamicznym

Z-CA DYREKTORA PORADNI

KATARZYNA POLNIK
Pedagog terapeuta
Nauczyciel dyplomowany

 • terapia SI dzieci w zespole wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

TERESA PAWLAK
Psycholog

   • badania psychologiczne pod kątem wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
   • przewodnicząca zespołu orzekającego o potrzebie kształcenia specjalnego

MAŁGORZATA GĄSECKA
Psycholog
Nauczyciel dyplomowany

   • opieka psychologiczna nad uczniami Szkoły Podstawowej Nr 120, Prywatnej Szkoły Podstawowej Didasko Nr 98, Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Ecole Antoine de Saint Exupery” i Prywatnej Szkoły Podstawowej „Wonderful Yers School”
   • opieka psychologiczna nad dziećmi z przedszkola nr 250 i filii p-la 89

TATIANA MACKIEWICZ
Psycholog

   • opieka psychologiczna nad uczniami Szkoły Podstawowej Nr 168 i 373 oraz Społeczną Szkołą Podstawową Nr 5

MONIKA KOPER
Psycholog
Nauczyciel dyplomowany

   • opieka psychologiczna nad uczniami Szkoły Podstawowej nr 255
   • opieka psychologiczna nad dziećmi z przedszkola nr 166

ANNA ORYLSKA
Psycholog

 • badania psychologiczne pod kątem wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 • warsztaty dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera i dzieci autystycznych
 • warsztaty dla dzieci z Zespołem Aspergera
 • warsztaty dla nauczycieli o pracy z uczniem z Zespołem Aspergera

TERESA KIRYLUK
Psycholog
Nauczyciel dyplomowany
Doradca zawodowy

   • opieka psychologiczna nad uczniami Gimnazjum Nr 20,  Zespołu Szkół nr 21, CKU oraz Społecznego Gimnazjum Nr 3

JOANNA BIGOSZEWSKA
Psycholog
Nauczyciel dyplomowany

 • opieka psychologiczna nad uczniami Zespołu Szkół Nr 77 oraz 4, 47 i 72 Liceów Ogólnokształcących

IWONA ZALECH
Psycholog
Nauczyciel dyplomowany

   • opieka psychologiczna nad uczniami Szkoły Podstawowej Nr 60 i 72
   • zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania dzieci z klas „0”
   • warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców

KAROLINA STAWECKA
Psycholog
Nauczyciel dyplomowany

   • opieka psychologiczna nad dziećmi z przedszkola nr 295, 296 i 153
   • psychoterapia indywidualna w podejściu poznawczo – behawioralnym

KATARZYNA FIBAK
Psycholog
Nauczyciel dyplomowany

 • opieka psychologiczna nad uczniami gimnazjum 18 i 25, Liceum Ogólnokształcącego nr 19, Zespołu Szkół Nr 12 i 37 i  Gimnazjum Joanny Białobrzeskiej Didasco oraz Prywatnego Technikum i Liceum Ogólnokształcącego
 • opieka psychologiczna nad uczniami klas VII szkoły 168 i 373

OLGA MARKOWSKA
Psycholog
Nauczyciel dyplomowany

   • badania psychologiczne pod kątem wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
   • zajęcia w zespole wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
   • warsztaty dla rodziców dzieci z Zespołem Aspergera i dzieci autystycznych
   • warsztaty dla dzieci z Zespołem Aspergera
   • zajęcia terapii bajką dla dzieci nieśmiałych
   • warsztaty dla nauczycieli o pracy z uczniem z Zespołem Aspergera

MAGDALENA KRAKOWIAN-RZĄCA
Psycholog

   • terapia indywidualna w ujęciu psychodynamicznym
   • opieka psychologiczna nad dziećmi z przedszkola 211

AGNIESZKA NIEDZIELSKA
Psycholog
Nauczyciel dyplomowany

   • opieka psychologiczna nad dziećmi z przedszkola nr 51 i 178

MAŁGORZATA CIOSEK
Psycholog

   • Opieka psychologiczna nad dziećmi z przedszkoli nr 180, 291, 292
   • opieka psychologiczna nad dziećmi w wieku od 0 do 3 lat
   •  zajęcia terapii bajką dla dzieci nieśmiałych

IZABELA OLICHWIRUK
Psycholog

  • opieka psychologiczna nad dziećmi z przedszkola nr 162, 235 i 411
  • opieka psychologiczna nad dziećmi z klas „0” szkoły 60 i 72
  • opieka psychologiczna nad dziećmi z przedszkoli niepublicznych
  • zajęcia dla dzieci leworęcznych z elementami SI
  • terapia wg metody Weroniki Shaebourne
  • warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców

JOANNA KARDAŚ
Psycholog

 • opieka psychologiczna nad uczniami Szkoły Podstawowej Nr 143 i 397

 JUSTYNA SŁOBODZIAN
psycholog

 • opieka psychologiczna nad dziećmi z przedszkoli 73, 89, 143, 220
 • opieka psychologiczna nad dziećmi nieuczęszczającymi do przedszkola

ZESPÓŁ PEDAGOGÓW

EWA MIELNIK
Pedagog, neurologopeda
Nauczyciel dyplomowany

 • diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z rejonu poradni

KATARZYNA JĘDRZEJCZAK

logopeda

 • diagnoza i terapia logopedyczna dzieci z rejonu poradni
 • terapia pedagogiczna dzieci z trudnościami w uczeniu się matematyki z klas I – II

BARBARA KALINOWSKA
Pedagog terapeuta
Nauczyciel dyplomowany

 • terapia pedagogiczna uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się języka polskiego ze szkół podstawowych : klasy IV-V
 • zajęcia usprawniające grafomotorykę dla uczniów klas I – II
 • trening funkcji wzrokowych z elementami czytania kl IV – VI

EWA ADASZEWSKA
Pedagog specjalny, logopeda

 • badania logopedyczne pod kątem wydania orzeczenia do kształcenia specjalnego;
 • zajęcia w zespole wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • zajęcia indywidualne dla dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym
 • grupa wsparcia dla logopedów

ALINA KACZMARCZYK
Pedagog terapeuta
Nauczyciel dyplomowany

 • diagnoza SI dzieci w wieku od 0 do 4 lat
 • terapia SI niemowląt
 • nauka masażu Shantala dla niemowląt
 • ocena rozwoju psychoruchowego niemowląt
 • terapia pedagogiczna uczniów klas VII szkól podstawowych, gimnazjum i liceum z trudnościami w uczeniu się języka polskiego
 •  badania pedagogiczne pod kątem wydania orzeczenia do kształcenia specjalnego;
 • warsztaty z zakresu integracji sensorycznej dla rodziców małych dzieci

TERESA BRYCH

pedagog, terapeuta SI

Nauczyciel dyplomowany

 • terapia SI dzieci od 2 do 5 lat

SYLWIA JĄCZAK
Pedagog,terapeuta SI
Nauczyciel dyplomowany

 • diagnoza i terapia SI dzieci w wieku od 4 do ukończenia 6 lat
 • terapia ręki dla 6 – 7-latków

IWONA BARCIKOWSKA
Pedagog terapeuta
Nauczyciel dyplomowany

 • terapia pedagogiczna dzieci z klas I – III szkół podstawowych z trudnościami w nauce języka polskiego
 • zajęcia przygotowujące do nauki czytania i pisania dzieci z klas „0”
 • zajęcia usprawniające grafomotorykę

MONIKA BOROWSKA
Pedagog terapeuta
Nauczyciel dyplomowany

 • badania pedagogiczne pod kątem wydania orzeczenia do kształcenia specjalnego
 • zajęcia dla dzieci leworęcznych z elementami SI
 • terapia wg metody Weroniki Sherbourne
 • zajęcia pobudzające myślenie matematyczne
 • trening umiejętności społecznych
 • indywidualne konsultacje dla uczniów gimnazjum i liceum ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się języka polskiego

MAŁGORZATA SICZEK
Pedagog terapeuta
Nauczyciel dyplomowany

 • terapia metodą Warnkego
 •  terapia pedagogiczna uczniów klas VI szkól podstawowych

ANNA MANDELSKA
Pedagog terapeuta,
Nauczyciel dyplomowany

 • terapia pedagogiczna uczniów z trudnościami w nauce matematyki z klas II – III

 ANETA NOWAKOWSKA
pedagog, doradca zawodowy

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *